SİYASET AKADEMİSİ “17. DÖNEM BÜYÜK GÜÇ TÜRKİYE’’-2 EĞİTİM PROGRAMI

KATILIMCI SINAV YÖNERGESİ

MART 2017

1-      Katılımcılar sınav yerinde en az 40 dakika önceden bulunmalıdır.
2-      Ayrıca katılımcılar sınava yanlarında nüfus cüzdanları veya ehliyetleri bulunacak şekilde gelmelidir.
3-      Cep telefonları kapalı konumda tutulacaktır. Cep telefonları kapalı olmadığı tespit edilen katılımcıların sınavları iptal edilecektir.
4-      Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, şeffaf pet şişe içindeki su hariç yiyecek ve içecek, dâhil diğer tüketim maddeleri ile sınava girilmesi kesinlikle yasaktır. Bu gibi araç ve maddeler ile sınava girmiş katılımcıların adı mutlaka salon sınav tutanağına yazılacak; bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Ancak engelli katılımcılarımızın yanlarında ihtiyaçlarından ötürü bulunan gerekli materyaller bu kapsam dışındadır.
5-      Sınav 50 sorudur ve sınav için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 ve son 15 dakika içinde katılımcıların sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında cevaplamayı sınav süresi dolmadan tamamlayan katılımcılar cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilecektir. Bildirilen sürelere aykırı davranışlarından katılımcılar kendileri sorumludur.
6-      Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen katılımcılar sınava alınacaktır. Bu süre dışındaki gecikmelerde sınava girmek mümkün olmayacaktır.
7-      Sınav salonundan ayrılan katılımcı her ne sebeple olursa olsun sınava tekrar alınmayacaktır.
8-      Katılımcılar optik form üzerinde isimlerini, soy isimlerini, TC Kimlik Numaralarını, Kitapçık Türlerini ve soruların cevaplarını doğru ve eksiksiz işaretlemelidir. Yanlış eksik işaretlemeler sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluktan katılımcılar sorumludur. (Sınav kağıdının okunamaması nedeniyle puanların hesaplanmaması hali, isme bastırılan sertifikaların isme bastırılamama hali vb.)
9-      Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak ses ile konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. araçları istemeleri yasaktır.
10-  Katılımcıların sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorunluluğu bulunmaktadır. Sınavın geçerli sayılması her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri salon sınav tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
11-  Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri salon sınav tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleri ile incelenerek bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse; kopya eğilimine katılan aday veya adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav görevlileri, bir salondaki sınavın kurallara uygun şekilde yapılmadığını; toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde sınava giren tüm adayların sınavı geçersiz sayılabilir.
12-  Her testin cevaplarının cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlenmesi gerekmektedir. (Örneğin; 1. Sorunun cevabı cevap kâğıdındaki 1. Sorunun bulunduğu şıklardan birine işaretlenecek.)
13-  Cevap kâğıdına işaretlemeler yumuşak uçlu kurşun kalemle yapılmalıdır. Aynı zamanda cevap kâğıdındaki kutucuklar taşırılmadan, delinmeden ve yırtılmadan doldurulmalıdır. Eğer yanlış işaretleme yapıldıysa işaretlenen alan kalıntı kalmadan güzelce temizlenmeli sonrasında yeniden doğru şık işaretlenmelidir.
14-  Cevap kâğıtları başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutulmalıdır. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı ve bütün işlemler kurşun kalemle yapılmalıdır. Sınav süresi bitince cevapların sınav kâğıdına işaretlenmiş olması gereklidir. Sadece soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
15-  Soru kitapçığı alındığı anda kapakta bulunan alanlar eksiksiz doldurulmalıdır. Size söylediği zaman sayfaların eksik olup olmadığı ve kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığı hızlıca kontrol edilmelidir. Soru kitapçığının sayfası eksik veya basımı hatalı olduğu fark edilirse değiştirilmesi için salon başkanına başvurulması gerekmektedir.
16-  Sınav sonunda soru kitapçıkları cevap kâğıtları ile birlikte salon görevlisine elden teslim edilmelidir.
17-  Soru kitapçıklarının sayfaları asla koparılmamalıdır. Soru kitapçığının bir sayfası dahi eksikse sınav geçersiz sayılacaktır.
18-  Yalnızca optik kâğıtlarını teslim eden ancak soru kitapçıklarını teslim etmeyen katılımcıların sınavları geçersiz sayılacaktır.
19-  Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik veya yanlışlık olması halinde sınavın değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu konudaki yükümlülük ve sorumluluk katılımcılara aittir.
20-  Soruları veya cevapları ayrı bir kâğıda yazarak bu kâğıdın dışarı çıkarılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca soru kitapçığının ve cevap kağıdının fotoğrafının çekilmesi kesinlikle yasaktır.
21-  Sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçığının ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.
22-  Sınav süresi salon görevlilerinin sınav başlamıştır ifadesiyle başlar, sınav bitmiştir ifadesiyle sona erer.
NOT: Katılımcıların sınava gelirken yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve iz bırakmayacak silgi getirmeleri gerekmektedir. 
NOT: Mazaret sınavları kesinlikle olmayacaktır. Yani 2. Bir sınav hakkı tanınmayacaktır.
ÖNEMLİ HATIRLATMA !!! Katılımcılar optik form üzerinde isimlerini, soy isimlerini, TC Kimlik Numaralarını, Kitapçık Türlerini ve soruların cevaplarını doğru ve eksiksiz işaretlemelidir. Yanlış eksik işaretlemeler sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluktan katılımcılar sorumludur. (Sınav kağıdının okunamaması nedeniyle puanların hesaplanmaması hali, isme bastırılan sertifikaların isme bastırılamama hali vb.)
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             AK PARTİ GENEL MERKEZ AR-GE BAŞKANLIĞI