YRD. DOC. DR. ADNAN KÜÇÜK

Doğum Yeri: Hasa / Hatay

İlkokul: Eğribucak Köyü / Hassa.

Ortaokul Ve Lise: Kırıkhan / Hatay.

Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1988).

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı 1992.

Yüksek Lisans Tezi: 1982 Anayasasına Göre Demokratik Devlet İlkesi.

Doktora: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı 2002.

Doktora Tezi: 1982 Anayasasına Göre Siyasi Partilere İlişkin Yasaklamalar.

 Kitaplar:

* KÜÇÜK, Adnan, BAKAN Selahaddin, KARADAĞ Ahmet, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat (2 Cilt), Aktüel y., Bursa, 2005.

* KÜÇÜK, Adnan, İfade Hürriyetinin Unsurları, Liberal Düşünce Topluluğu y., Ankara, 2003.

* KÜÇÜK, Adnan, Siyasi Partilere İlişkin Yasaklamalar, 1. B., Asil y., Ankara, 2005.

* KÜÇÜK, Adnan, Siyasi Partilere İlişkin Yasaklamalar, 1. B., Asil y., Ankara, 2005.

* ÇOBAN, A. R., CANATAN, B., KÜÇÜK, A, Hukuk Devleti Hukuki Bir İlke, Siyasi Bir İdeal, Adres y., Ankara, 2008.

* KÜÇÜK, Adnan, Anayasa Hukuku, 4. B., Orion y., Ankara, 2015.

* KÜÇÜK, Adnan, Türkiye'nin Siyasal ve Anayasal Rejimi, Orion y., Ankara, 2012