ÜLKER GÜZEL

 24. Dönem Ankara  Milletvekili olarak 4 yıllık siyasi bir hizmet yılı tamamlanmıştır. İnsanHakları Komisyonu üyesi olarak, çalışmalara katılınmıştır. Komisyonda kurulan“Kadına Şiddet ve Aile içi Geçimsizlik” Alt Komisyon  Başkanlığı yürütülerek 3 aylık çalışma sonunda Komisyon Raporu tamamlanarak yayınlanmıştır.Terör Alt Komisyon çalışmalarına katılınmıştır. Göçmenler ve sorunları Alt Komisyon üyesi olarak çalışmalara katılınmıştır.“Türkçe Konuşan Ülkeler Parlamentolar Asamblesi”(TÜRKPA) Uluslar arası Komisyon üyesi olarak bulunulmuştur.  Katılım sağlanan Uluslar arası toplantılarda Dış İlişkiler Komisyon Başkan Yardımcılığı görevi  üstlenilmiştir.

Basılmış Kitaplar ve Makaleler: 

Sorumlu bulunulan sektör ve görevler ile ilgili olarak 12 adet basılmış ve yayınlanmış kitap ve makaleler mevcuttur. Bunların yayını Devlet Planlama Teşkilatı basım evinde yapılmıştır. 

-Göçmen İşçiler, Tasarrufları ve Tasarrufların Türkiye’de yatırıma dönüşmesi,

-Vakıflar ve Vergi Muafiyeti.

-II. Beş Yıllık Kalkınma Planında ekonomik tedbirler, gerçekleşenler ve gerçekleşmeyenler, Sebep ve Sonuçları.

-Ekonomik Kalkınma da Vergi Politikası.

-Türkiye– Amerika Birleşik Devletleri arasında Dış Ekonomik İlişkiler, Dar Boğazlar ve Çözüm Yolları.

-Bezm-iAlem Üniversitesi Hazırlık çalışmaları, makaleler, raporlar.