TARKAN ZENGİN

Doğum Tarihi: 1975

Doğum Yeri: Erzurum

Eğitim;

İlköğrenimini Erzurum Rüştüpaşa İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Erzurum Cumhuriyet Lisesi’nde tamamladı.

Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi.

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında “Çalışma Psikolojisi” alanında Yüksek Lisans yaptı.

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Doktora çalışmasını sürdürmektedir.

Seminer verdiği konular;

1. Siyasal İletişim ve Türkiye’de Kitle Psikolojisi

2. Başarı ve Ekip Motivasyonu

3. Liderlerin Beden Dili

4. Lider-Teşkilat-Kadro İlişkileri ve Siyasette Kadroların Önemi

 Kitaplar;

1.“Ücret Adaletsizliğinin Adams’ın Hakkaniyet Kuramı Çerçevesinde Analizi”, Türk Harb-iş Sendikası Eğitim Yayınları, Ankara-2003.

2. “Çalışma Hayatında Son 10 Yılın Analizi (2003-2013)”, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayınları, Ankara-2014.

3. “Ulusal-Uluslararası Mevzuat ve Belgelerde İş Sağlığı ve Güvenliği”, Türk Harb-iş Sendikası Eğitim Yayınları, Ankara-20015.