SITKI KARADENİZ

1999 yılında Selçuk Üniversitesi SosyolojiBölümü’nden mezun olan Sıtkı Karadeniz, aynı bölümde 2003 yılında “Modern BirOluşum Olarak Muhafazakârlık” adlı teziyle yüksek lisans, 2012 yılında daİnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden “Aşiret Sisteminde Dönüşüm-AşiretinKentte Aldığı Yeni Şekiller-Batman Örneği” adlı çalışmayla doktora derecesinialdı. 2009 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladığı MardinArtuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, 2013 itibariyle öğretim üyesi olarakgörev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok toplantı,konferans ve çalıştaya katılan Karadeniz’in yayınlanmış çok sayıda makale vekitap bölümleri bulunmaktadır. Halen Kent,Mekân, Aşiret, Modernleşme Eleştirisi, Sınır, Beden ve Sosyal Teori gibialanlarda çalışmalarını sürdürmektedir