PROF.DR. SUAT KOLUKIRIK

1970 Ankara doğumlu. İlk, orta velise tahsilini Ankara’da tamamladı. İnönü Üniversitesi'nden Sosyoloji Lisans,Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Sosyoloji Yüksek Lisans ve EgeÜniversitesi'nden Sosyoloji Doktora derecelerini aldı. Doktora sonrası çalışmalarınıAmerika Birleşik Devletleri Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi ve OrtadoğuAraştırmaları Merkezinde tamamladı. Kültürel çalışmalar, kimlik, dezavantajlıgruplar, uluslararası göç, bölgesel kalkınma ve kentleşme politikalarıylailgili akademik makaleler yayımlayan ve projeler yürüten Kolukırık, halenAkdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde akademikçalışmalarına devam etmektedir.