PROF. DR. ŞEREF SAĞIROĞLU

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Çalışma Konuları

Doğrusal ve doğrusal olmayan zeki sistem kimliklendirme, tanıma ve modelleme, ve kontrol. Yapay sinir ağları ve uygulamaları, Sezgisel algoritmalar (Genetik,Tabu), Endüstriyel robotlar, Zeki anten analizi ve tasarımı, İnternet ve Bilişim sistemleri ve Uygulamaları, Güvenli Yazılım Geliştirme, Kriptoloji, Steganografi, Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği, Elektronik İmza ve Açık Anahtar Altyapısı, Mobil Elektronik İmza.

Aldığı Diğer Görevler

GenelSekreter, Turkish Society, University of Wales, Cardiff, UK., 1993.

Genel Sekreter, Information Technology Society, Cardiff, UK., 1993-1994.

Yayın Kurulu Üyesi, TMMOB, Makina Mühendisleri Odası, Kayseri, Şubesi, Makina Bülteni  (1999-2003)

Yayın Kurulu Üyesi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, (2001-) .

Bilim Kurulu Üyeliği, ELECO2000, Bursa Elektrik Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 8-12 Kasım 2000.

DoçentTemsilcisi, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu, 2001-2004.

Teknik Program Komite Üyesi, Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, 2002, İstanbul.

Uzaktan Eğitim Komisyon Başkanı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, 2002-2003

Komisyon Başkanı, 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversite Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu, 24.09.2002 gün ve 011608 nolu yazısı.

Komisyon Başkanı, 25.Yılda Erciyes Üniversitesi isimli kitap çalışması

TürkBilim Araştırma Vakfı Genel Başkanı, (2006-)

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı (2007-)

Türkiye İnternet Kurulu Üyeliği(2008- 2010)

Teknoloji Bilgilendirme Platformu Üyeliği (2009-)  

Başkan Yardımcısı, Türkiye İnternet Kurulu (2010-)

Bilim Kurulu Üyesi, TMMOB Elektrik Mühendisliği Odası (2012)

Kitap

Şeref Sağıroğlu, Mustafa Alkan. (2007). Elektronik İmza ve Uygulamaları, Yayın No: 2007-56. Elektronik İmza ve Uygulamaları Türkiye. İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2007-56.

Şeref Sağıroğlu, Mustafa Alkan, Ersan Akyıldız. (2007). Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Bildiriler Kitabı. Türkiye. xx.

M.A. Wani, M.M. Kartardzic, T. Li, T. Li, Y. Liu, L. Kurgan, J. Ye, M. Ogihara,S. Sagiroglu, X.W.Chen, L. Peterson, K. Hafeez. (2007). Proceedings of TheSixth International Conference on Machine Learning and Applications. USA. IEEE Computer Society.

Şeref Sağıroğlu, Gürol Canbek. (2006). Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği: Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri,. Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği: Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri, Türkiye. Grafiker.

Şeref Sağıroğlu. (2001). Etkin Bilişim Teknolojileri Kullanımı. Bilişim Sistemleri Türkiye. Ufuk.

Şeref Sağıroğlu, Erkan Beşdok, Mehmet Erler. Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları: Yapay Sinir ağları ve Uygulamaları. Türkiye. Ufuk.