PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN

Eğitim

Lisans   Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi   1992

Y. Lisans Özel Hukuk   Marmara Üniversitesi SBE. 1994

Doktora Özel Hukuk   Marmara Üniversitesi SBE. 1998

İdari Görevler

Bölüm Başkan Yrd Sakarya Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü 2000–2000

Fakülte Kurulu Üyeliği  Sakarya Üniversitesi İİBF. 2001–2003

Yönetim Kurulu Üyeliği  Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm Meslek Yüksekokulu 2004–2006

Yönetim Kurulu Üyeliği Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. İİBF. Fakültesi 2005–2006

Yönetim Kurulu Üyeliği Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. İİBF. Fakültesi 2005–2006

Yüksekokul Müdürü  Sakarya Üniversitesi Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu 2006-2011

Dekan Yardımcısı   Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011- 2012

Dekan  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012-2014

Dekan  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-…

Kitaplar

1. Ticari İşletme Rehni,  Kazancı Yayınları, İstanbul, 1996. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi).

2. Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi, Beta yayınları, Birinci Baskı, İstanbul 1999, Dördüncü Baskı Seçkin Yayınları, Ankara, 2011. (Yayımlanmış Doktora Tezi).

3. Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004.

4. Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu (Yard. Doç. Dr. Habib Yıldız ile birlikte), Seçkin Yayınları, Ankara, 2004.

5. Ticaret Hukuku (Ders Kitabı, 4. Baskı), Seçkin Yayınları, Ankara, 2009 - 2011.

6. Ticari İşletme Hukuku, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2015. (Yrd. Doç. Dr. M. YASAN ile Birlikte).

7. Kıymetli Evrak Hukuku, Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2016. (Yrd. Doç. Dr. M. YASAN ile Birlikte).

9. Şirketler Hukuku, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2015.

10. Hukukun Temel Kavramları (Ders Kitabı), 6. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.

11. Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Ders Kitabı), 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010: Beşinci Baskı (Yeni Borçlar Kanunu’na Göre), Seçkin Yayınları Ankara, 2016.

12. Medeni Hukuk (Ders Kitabı) Seçkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2016. (Dr. Mustafa Ünlütepe ile birlikte).

13. Uluslararası Ekonomi Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010. (LLM, Av. Mehmet Eski ile birlikte). 

14. 6102 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Üst Gözetim, Seçkin Yayınları Ankara 2011. (Başlıca Profesörlük Araştırma Eseri).

15. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanununa Göre İflasın Ertelenmesi ve Hukuki Sonuçları, KabalcıYayınları İstanbul, 2013. (Av. Dr. Murat AKDENİZ ile Birlikte).

16. Uluslararası Ekonomi Hukuku, C.1. Umuttepe Yayınları, Kocaeli, (Av. (LL.M, Mehmet Eski ile birlikte.

17.Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2016. (Yrd. Doç. Dr. Ömer Bağcı ile birlikte).

18. Şirketler Muhasebesi, (Kollektif, Komandit, Limited ve Anonim Şirketler), Seçkin Yayınları, Ankara, 2013. (Yrd. Doç. Dr. Nevran Karaca ve Öğr. Gör. Ali Emre Çetiner ile birlikte).

19. Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016. (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ünlütepe ile birlikte).