PROF. DR. MAZHAR BAĞLI

1965 yılında Şanlıurfa, Halfeti'de doğdu. İlk ve orta ve lise eğitimini Birecik, Nizip, Gaziantep ve Şanlıurfa’daki okullarda tamamladı. 1992 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek Lisans, öğrenimi gören Bağlı, 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’ndan “Bilgi Sürecinde Modern Bilincin Mahremiyeti İfşası” konulu teziyle doktor unvanı aldı. 1993-1999 yılları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi, 1999'da Dicle Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent ve 2006 yılında aynı üniversitede Doçent olarak görev yaptı. Dicle Üniversitesindeki akademisyenliği sırasında Bölüm Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2012 yılında Profesör olan Bağlı, 2010-2015 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2004 yılında, Kanada TorontoÜniversitesi ve 2009’da Amerika Birleşik Devletleri Houston Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Şeref ve Namus Cinayetleri, Batman'daki Kadın İntiharları, Levirat - Sororat türü evlilikler, Kan Davaları gibi önemli konular üzerine bir dizi proje yürüten Bağlı’nın yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış 9 eseri, 150'den fazla makale ve tebliği bulunmaktadır.

Akademik hayatının yanında siyasi kişiliği de bulunan Bağlı, 2009-2015 yılları arasında AK Parti MKYK üyeliği görevini icra etti.  7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerde 25.Dönem Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Milletvekilliği görevinin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Yüksek öğretim Kurulu tarafından önerilen adaylar arasından seçilerek 10 Mart 2017'de Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Halen Rektörlük görevini ve Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyeliğini sürdürmekte olan Bağlı evli ve iki çocuk babasıdır.

ÇALIŞMALAR:

a. Kitap ve kitapta bölüm:

1.      Bağlı, Mazhar, Modern Bilinç ve Mahremiyet, Perşembe Yayınları, İstanbul, 2000.

2.      Bağlı, Mazhar, Özensel Ertan, Çokkültürlü Vatandaşlık: Kanadalı Türklerin Aidiyet Çabaları ve Değer Yapıları, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005.

3.      Bağlı, Mazhar, Haldun’un Gölgesi, Profil Yayınları, İstanbul, 2013.

4.      Bağlı, Mazhar, Bülbülü Öldürmek Neden Adil Değildir, Profil Yayınları, İstanbul, 2013.

Kitapta Bölüm:

5.      Erdem F. H., ve Bağlı, M., “Modernleşme ve Ulus Devlet Olgusu Kıskacında Azınlıklar Sorunu:Süryaniler”, Süryaniler ve Süryanilik III. Kitap, Hazırlayanlar: Ahmet Taşğın, Eyüp Tanrıverdi, Canan Seyfeli, Consulate of Sweden İstanbul, Orient Yayınları, Ankara, 2005.

6.      Mazhar Bağlı, “Honor Killing: Murder of Mores, Mores of Murder”, Sociologists In Action On Inequalities, Editor: Shelley K. White, Jonathan M. White, Kathleen Korgen, Sage,2015.