PROF. DR. EKREM ERDEM

Eğitim

Doktora: Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), School of Humanities, Arts, and Social Sciences - Economics Department, Managerial Economics (Yönetim Ekonomisi), A.B.D., 1991-1994.

Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi - SBE, İktisat, 1987-1989.

Lisans: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, 1983-1987.

Akademik Unvanlar/Görevler

Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, İİBF, 2002 -.

Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, İİBF, 1996 – 2002.

Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, İİBF, 1995 – 1996.

Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, İİBF, 1988 – 1995.

Mesleki ve İdari Deneyimleri

Dekan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, ERÜ - ÜAK Temsilciliği, 

Araştırma Merkezi Müdürlüğü, ERÜ Afrika Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (AFESAM), 

Bakan Danışmanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

KİT Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 

Ekonomi Danışmanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)