PROF. DR. AYŞEN GÜRCAN

Eğitim

Lisans İletişim Fakültesi (Eğitim İletişimi ve Planlaması) Anadolu Üniversitesi

Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü (Eğitim İletişimi ve Planlaması) Anadolu Üniversitesi

Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü (Eğitim Bilimleri) Anadolu Üniversitesi Yardımcı

Doçentlik Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD Anadolu Üniversitesi

Doçentlik Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ABD Anadolu Üniversitesi

Profesörlük Eğitim Bilimleri Bölümü İstanbul Ticaret Üniversitesi

Yazılan  Uluslararası  Kitaplar  veya Kitaplarda Bölümler

Namlu, A. G. ve A. Kuzu, “Öğretim Teknolojisinde Temel Kavramlar (1. Ünite)Öğretim Teknolojileri ve Materyal Değerlendirme, Geliştirme, ed. A. G. Namlu, 1-28, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1517, Eskişehir, (2003).

Namlu, A. G. ve V. Yüzer. “Öğretim Materyallerinin Öğretim Sürecindeki Yeri ve Kullanımı: Kitle İletişim Teknolojisi Araçları (6. Ünite)Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, ed. F. Odabaşı, 85-104, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1483, Eskişehir, (2003).

Namlu,  A.  G.  ve  E.  Ceyhan, Bilgisayar  Kaygısı  (Üniversite  Öğrencileri  Üzerinde  Bir Çalışma),

Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1353, Eskişehir, 2002.

Namlu, A. G., “Okulöncesi Eğitimde Bilgisayar Destekli Kavram Öğretimi (4. Ünite)”, Okulöncesinde Bilgisayar Öğretimi, ed. A. G. Namlu, 37-48, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1366, Eskişehir, 2002.

Namlu, A. G. ve A. Çevik, “Okulöncesi Eğitimde İnternet. (8. Ünite), Okulöncesinde Bilgisayar Öğretimi, ed. A. G. Namlu, 99-116, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1366, Eskişehir, 2002.

Namlu, A. G., Bilgisayar Destekli İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1999. (Doktora Tezinin Tıpkı Basımıdır.)

Namlu, A. G., “Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme (9. Ünite)”, Bilgisayar, ed. Y. Hoşcan, Eskişehir, 1998.

Namlu, A. G. ve F. Odabaşı, “Türkçe Öğretiminde Ortamlar (7. Ünite),TürkçÖğretimi, ed. S. Topbaş, Eskişehir, 1998.