PROF. DR. AHMET NOHUTÇU

1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Ahmet Nohutçu, Kamu yönetimi Yüksek Lisansını Amerika Birleşik Devletleri New Jersey Fairleigh Dickinson Üniversitesinde tamamladı. 1996 yılında ODTÜ’de doktora eğitimine başlayıp 2002 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktoru oldu.

Muğla Üniversitesi ve ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2002 yılında yardımcı doçent unvanını alan Ahmet Nohutçu, 2002-2004 yılları arasında Muğla Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 2004 ila 2012 arasında Kocaeli Üniversitesinde,  2012-2015 yılları arasında Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2010 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör unvanını alan Ahmet Nohutçu, 2015 yılından itibaren Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi ve Hukuk Bilimleri Anabilimdalı Başkanı olarak akademik kariyerini sürdürmeye başlamıştır.

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu’nun 27 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. Kitaplarından bazıları şunlardır:

Devlet Teşkilatı Hukuku (2 cilt) (2016)

İnsan Hakları ve Demokratikleşme: Kuram ve Pozitif Hukukumuz (3. Baskı, 2016)

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (3. Baskı, 2013)

Kamu Yönetimi (12. Baskı, 2016)

İdare Hukuku (19. Baskı, 2016)

İdari Yargı (17. Baskı, 2016)

Anayasa Hukuku (14. Baskı, 2016)

Kanunname: Anayasa Hukuku-İdare Hukuku-İdari Yargı (9. Baskı, 2016)

Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması-I ve II (2005) (2007)

Etkin Devlet (2003)