PROF. DR. ABDULKADİR BAHARÇİÇEK

Doktora: University Of Nottingham

Yüksek Lisans: The University Of Nottingham Department OfPolitics

Lisans : Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü

Görevler

Profesör: İnönü Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı)

Doçent: İnönü Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı)

Eserler                                                                                              

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

ARPACI IŞIL,BAHARÇİÇEK ABDULKADİR (2017).  MİLLİ GÖRÜŞ PARTİLERİNİN PROGRAMLARININ DIŞ POLİTİKA ANALİZİ.  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 115-126., Doi: 10.29029/ busbed. 349809 (Yayın No: 3813655)                                                                           

BAHARÇİÇEK ABDULKADİR,EKİCİ SÜLEYMAN (2016).  NATO ya Üyelik Sürecinde Türkiye ABD İlişkileri.  Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 149-168. (Yayın No: 3304750)                                                                         

BAHARÇİÇEK ABDULKADİR,AĞIR OSMAN (2015).  Kırım ın Rusya Federasyonu na Bağlanmasının Rusya ya Komşu Ülkelere Olası Etkileri. Akademik Bakış Dergisi(52), 29-47. (Yayın No: 2551439)                                                               

BAHARÇİÇEK ABDULKADİR,AĞIR OSMAN (2014).  Rusya'nın Başarısız Demokratikleşme Tarihi.  Birey ve Toplum, 4(2), 5-27.(Yayın No: 1526990)                                                                          

BAHARÇİÇEK ABDULKADİR,TUNCEL GÖKHAN (2014).  Radikalizmi Önleme Aracı Olarak Siyasal Sorumluluk.  İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 1-14. (Yayın No: 15286                                                                     

ARPACI IŞIL, BAHARÇİÇEK ABDULKADİR (2014).  Arap Dünyasında  Eski Hal Muhal.  Akademik Ortadoğu, 8(2), 99-114. (Yayın No:1526984)

Baharçiçek Abdulkadir, İnan Canan Emek (2013).  Dış Politikanın Belirlenmesinde Ulusal Güvenlik Algısının Rolü.  Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 4(1), 101-119. (Yayın No: 1065104)

BAHARÇİÇEK ABDULKADİR, TUNCEL GÖKHAN (2011).  Teörle Mücadele'nin Zorlukları ve Bu Zorlukları Aşmada Farklı Bir Yaklaşım Demokratik Mücadele Yöntemi. Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 2(2), 1-16. (Yayın No: 1065243)

BAHARÇİÇEK ABDULKADİR (2008).  Hükümet Dışı Örgütler  NGOs ve Demokratikleşme.  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 297-307. (Yayın No: 1065245)

BAHARÇİÇEK ABDULKADİR (2000).  Bir Dış Politika Aracı Olarak Savaş.  Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1-2), 271-280. (Yayın No: 1074380)BAHARÇİÇEK ABDULKADİR (2000). Etnik Terör ve Etnik Terörle Mücadele Sorunu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1-2), 271-280. (Yayın No: 1074380)

BAHARÇİÇEK ABDULKADİR (2000).  Etnik Terör ve Etnik Terörle Mücadele Sorunu.  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 11-27. (Yayın No: 1065248)

BAHARÇİÇEK ABDULKADİR (2000).  Kosova Krizi ve ABD'nin Yükselişi  Muhtaç Süpergüç.  Avrasya Etütleri(17), 117-132. (Yayın No:1074387)

HARÇİÇEK ABDULKADİR (1996). Yeni Dünya Düzeni  Barış ve İşbirliği mi  Çatışma ve Düzensizlik mi.  Bilig, 1(1), 101-105. (Yayın No:1074259)