MUSTAFA ERİM

1959 Yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk ve ortaokuluDiyarbakır’da okudu. 1973 yılında babasının memuriyeti nedeniyle aileceMersin'e yerleşti.

Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nübitirdi. Sonra ki yıllarda Çağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkilerBölümünde 2. Lisans eğitimini yaptı. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletmeYönetimi dalında Yüksek Lisans yaptı.

Şehircilik ve tarihiyapılar ile ilgili projelerde aktif görev yaptı. Göçlerlekentleşen Mersin'in aidiyet sorununa dikkat çekmek ve kentlilik aidiyetinin sağlamakiçin Şehir ve İnsan'ı merkeze alan makaleler yazdı. Osmanlı ArşivlerindeMersin ile ilgili araştırma yaptı ve çalışmaları kitap halinde yayınlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Diyarbakır Sur İçi Kentsel Sit Alanı'nın 21. Yüzyılda CanlandırılarakKültürel Miras İçindeki Yerini Alması Üzerine projelerde çalıştı.

Müzecilik alanında çalışmalar yaptı. Türkiye'nin ilk özel Kent Tarihi Müzesi olan  "MersinKent Tarihi Müzesi"nin kuruculuğunu yaptı ve müze bünyesinde Şehir Araştırmaları Merkezi ile Şehir Kütüphanesi’ni kurdu. Mersin'debir ilk olan "İmam Hatip LisesiEğitim Araçları Müzesi"nin faaliyete girmesini sağladı.

Tarihi Yapıların korunmasıamacıyla "Mersin Evlerini ve Tarihi Yapıları Koruma Derneği’nikurdu. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin ŞubeBaşkanlığı, Türkiye İmam Hatip Okulları Platformu Mersin İl Koordinatörlüğü’nünyanı sıra, eğitim, kültür, sanat ve sosyal amaçlı pek çok sivil toplumkuruluşlarında başta yönetim kurulu üyeliği olmak üzere aktif görevyapmaktadır.

AK Parti 17.Dönem SiyasetAkademisi’nde “15 Temmuz Darbe Girişiminin Yurt Dışı Yansımaları” dersiniverdi.

“Şehir ve İnsan”, “MedeniyetimizinŞehirleri ve Kudüs”  “MersinKent Tarihi ve Stratejik Önemi” ve “15 Temmuz Darbe Girişimi” üzerinekonferanslar verdi.

Arapça ve İngilizce bilen Mustafa Erim evli ve iki çocukbabasıdır. 

Kitap ve Makaleleri 

·        AET yada Emperyalizmin Türkiye'deYasallaştırılması, 1988

·        Tiyatro Eserleri: Gerçeği Arayanlar, Ömer,Afganistan, İslam’ın Doğuşu, 1989

·        Koruma Kurulları ve Tescilli  Yapıları Koru(yama)ma, 1990

·        Mersin'de Yaşanan Toplumsal Sorunlar veÇözüm Önerileri, 2004

·        Şehir ve İnsan, 2005

·        Mersin Kaleleri (Mamure Kalesi, KorykosKalesi, Kız Kalesi), 2007

·        Mersin Camileri,2008

·        Muhafazakar Kesimin Avrupa BirliğiKarşıtlığından Avrupa Birliği Savunucusu OlmaSüreci ve Nedenleri  (2008)

·        Mersin'de 19.yüzyıl Sivil MimariYapılar (Azak Han, Taşhan, Eski Hükümet Konağı), 2009

·        Mersin Tarihi Kent Merkezinin Korunmasıve Canlandırılması, 2010

·        Osmanlı Belgelerinde İçel SancağıAnamur Kazası, 2014

·        Diyarbakır Sur İçi Kentsel SitAlanı'nın 21. Yüzyılda Canlandırılarak Kültürel Miras İçindeki Yerini AlmasıÜzerine Düşünceler, 2015

·        Diyarbakır'a Ruh Veren TarihiŞahsiyetler, 2016

·        Yusuf Kuyundan Kudüs’e Giden Yol, 2017

·        Osmanlı Hat Sanatını CumhuriyeteTaşıyan Hattat; Hamid Aytaç, 2018