MUHAMMED ALPKENT

Hitabetve Liderlik danışmanı Muhammed ALPKENT, Kastamonu’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlamış; lisans öğrenimi için Endüstri Mühendisliği’ni,yüksek lisans öğrenimi için de İsletme ana bilim dalının Yönetim veOrganizasyon bilim dalını seçmiştir. Mesleğiyle ilgili “liderlik”, “toplamkalite”, “hizmet sistemlerinin kalitesi”, “yönetim iletişimi”, “verimlilik”,“kişilik tipolojileri” ve “insan kaynakları” üzerine çalışma ve araştırmalardabulunmuştur. Çeşitli uluslararası sempozyumlarda “liderlik ve iletişim” konulubildiriler sunmuştur.

1993yılından itibaren içerisine girdiği televizyon ve radyo yayıncılığı dünyasındaTRT, Dünya Radyo, Dost FM ve Moral FM’de program yapımcılığı ve sunuculuğugörevlerinde bulunmuştur. Seslendirme çalışmaları çerçevesinde de, profesyoneleserler üretmiştir.

Çeşitlisivil toplum kuruluşları çatısı altında yönetici ve üye olarak görev almıştır.İlgilendiği alanlardaki önemli eğitimcilerden dersler alarak; toplum önündeetkili konuşma (hitabet), iletişim, ikna stratejileri, kişisel imaj, beden dilive sözsüz iletişim, liderlik, söz sanatı, beyin dil programlaması (NLP) gibikonularda, düzenli olarak bir çok kuruluş ve şehirde eğitim, seminer vekonferanslar verdi; pek çok işadamı, bürokrat ve eğitimciye de bireyseldanışmanlık yapmıştır. (Örnekler: Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tümhastanelerin başhekimleri, Bilkent ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri,Bilkent Atatürk Hastanesi yönetici ve çalışanları, Türkiye Yüksek İhtisasHastanesi yönetici ve çalışanları ve yeteneklerini daha iyi kullanmak isteyenpek çok insan.)

MuhammedALPKENT, hâlen özel bir yayın kurumunda “Program Yapımcısı” olarak görevyapmaktadır. Öğren,Yaşa,Anlat ve Davranış Mühendisliği isimli iki kitabıvardır. Hitabet, Sosyal Cesaret ve Liderlik üzerine de yayımlanmamış üç eserive farklı konularda pek çok makalesi bulunan ALPKENT hitabet, ruhsal zekâ,stratejik iletişim, ikna, kişisel imaj, beden dili, liderlik, yönetim, hizmetkalitesi, çok boyutlu zekâ geliştirme, kişilik tipleri ve karakter tahlillerikonularında araştırmalarına devam etmektedir.

MerkeziAmerika Birleşik Devletleri’nde bulunan INLPTA adına, Debra Wylde tarafındanNLP Practitioner (NLP Uygulamacısı) Robert Smith tarafından NLP MasterPractitioner (NLP Uzman Uygulamacısı) Dharma Gaynes ve Dr. Wyatt Woodsmalltarafından da NLP Trainer olarak yetkilendirilmiştir.