DR. İSMAİL SAFİ

1968 yılında Rize’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. AnkaraÜniversitesi SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kent ve Çevre Bilimlerianabilim dalında yüksek lisans, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda doktorasınıtamamladı. Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu.

TOBB Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi veİstinye Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak siyaset bilimi veuluslararası ilişkiler dersleri verdi.

Avrasya ve Türk Dünyası çalışmalarından dolayı AzerbaycanUluslararası Bilimler Akademisi tarafından "Fahri Profesör"lükunvanına layık görüldü. Kazakistan, Gagauzya ve Moldova “Devlet Nişanı"ile taltif edildi.

Uluslararası Karadeniz-Hazar İşbirliği Vakfı (BSCSIF) başkanlığıgörevinde bulundu. Halen Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği Başkanı veUluslararası Barış ve Kalkınma Vakfı (IFSPD) Başkan Yardımcılığı göreviniyürütmektedir.

AGİT Seçim Gözlemcisi olarak; Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistanve Gürcistan seçimlerini gözlemci sıfatı ile izledi. ABD Dışişleri Bakanlığıtarafından koordine edilen "Visitor Leadership" Programı çerçevesindeAmerika’da bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, AK Parti Dış İlişkilerBaşkan Yardımcılığı, Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, Merkez Disiplin KuruluÜyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 24.Dönem İstanbul Milletvekiliseçildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliği, NATOPA üyeliği ve KaradenizEkonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanlığınaseçildi. TBMM Rusya dostluk grubu üyeliği ve Hollanda, İtalya, KazakistanDostluk Grubu başkan yardımcılıklarına seçildi.

Halen İstinye Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümBaşkanıdır.

İngilizce bilen Safi, evli ve bir çocuk babasıdır.