DOÇ. DR. ERDİNÇ YAZICI

Sosyolog

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğretim Üyesi

İlk akademik çalışmalarından itibaren Siyaset, sendikacılık ve sivil toplum konularında yoğunlaştı.Üniversitenin muhtelif programlarında bir akademisyen olarak siyaset sosyolojisinden sosyal politikaya muhtelif dersler verdi. Özelleştirmeden demiryolu işçilerine, maden işçilerinden genç işsizliği sorununa kadar geniş bir alanda son yirmi beş yılda çeşitli alan araştırmaları yürüttü. Türkiye’de demokratikleşme ve dönüşüm sorunlarının yoğun olarak yaşandığı son yirmi yılda sürece akademisyen, danışman ve düşünce adamı olarak demokrasi ve sivil toplum bağlamında pozitif katkılar sağladı. Çalıştığı konularda birçok telif ve editoryal kitabıbasıldı.  Çeşitli dergilerde makaleleri yayınlandı. Bilimsel kongrelerde tebliğler sundu, projeler yürüttü.  Siyasetin çeşitli düzeylerinde siyasi roller üstlendi. TV programlarında yorumculuklar yaptı. Halen Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.