Amaç ve Hedeflerimiz

Ar-Ge Başkanlığı toplumsal sorunları tanımlayıp, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler geliştirmek ve bunu toplumdan uzak bir şekilde değil toplumun içerisinde yer alan kişiler, kurumlar ve diğer aktörlerle birlikte yapmayı hedefleyen bir birimdir.

AK Parti bilgiye önem vermesinin gereği olarak her alanda, her tür araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Geniş kapsamlı faaliyetlerden biri olan Siyaset Akademisi, seçmenlerin partiyle bağını kuvvetlendirmek, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak, katılımcıların tarih, siyasal tarih, ekonomi, dış politika gibi alanlarda uzmanlarca bilgilendirildiği, Türkiye geneline teşkilatlar aracılığıyla yaygınlaştırılan bir eğitim faaliyetidir.

Siyaset Akademisinin düşünsel anlamda temelinin atılması ve uygulamaya konması partinin Kurucu Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile olmuştur.

"2007 yılı içinde projelendirilen, 2008 Ocak ayı itibarıyla faaliyete geçirilen Siyaset Akademisi, AK Parti'ye kurumsal bir kimlik kazandırmak ve parti mensupları arasında dil birliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Uygulamaya başlandıktan sonra her yıl hedefleri ve öncelikleri toplumun dinamiklerine göre kendini yenileyen bir yapıya dönüşmüştür. Siyaset Akademisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek bireyler olarak konumlandırıp, hem siyasal hem de kültürel donanım kazandırmak, bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatandaşlar kılabilmek adına kendine bir görev edinmiştir. Bu doğrultuda 2008 Ocak-2013 Haziran tarihlerinde farklı fikir ve siyasal eğilimlerde olan 50 bini aşkın insan, Siyaset Akademisinde eğitim görme imkanı bulmuş, katılımcılardan 25 bini eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmıştır."

2016 Ekim ayının ilk haftasından itibaren katılımcı sayısı 100 kişiyi geçen illerde akademinin 17'inci dönemi başlamıştır. 

"Siyaset Akademimizin yeni hedefi, Büyük Güç Türkiye için gerekli olan siyasi ve idari yapıların tartılaşacağı, bilgilendirileceği, özellikle dünyadan örnekler ile somut uygulamalara dayalı bir akademi programı müfredatından oluşmaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak dört temel başlık altında, yaklaşık 60 alt başlık olarak toplanmıştır. 8 hafta boyunca haftada en az 8 saat ders takip edecek olan katılımcılarımız, Türk siyasetine giriş, siyasal sistemler ve ideolojiler, siyasal strateji ve iletişim becerileri başlıklarına ek olarak bu yıl deneyim paylaşımları bölümünde demokratik bir platformda daha fazla tecrübe ve siyasi hikayeye birinci ağızdan da şahit olma şansını elde edeceklerdir." 

Haftada 2 saat ilk defa uygulanacak olan uzaktan eğitim dersleri de verilecektir.

Gelenek olduğu üzere dönem sonunda ülke genelinde aynı anda yapılacak sınav sonucunda il bazında ilk 3'e giren katılımcılara Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından başarı belgesi ve plaket verilecektir.